خانه » نت آهنگ » نت های پیانو » نت گیتار شاخه گل من نیومد (تبلچر برای دونوازی آهنگ نم نمای بارون آروم ) رایگان – نت پیانو


در اين سایت

نت گیتار شاخه گل من نیومد (تبلچر برای دونوازی آهنگ نم نمای بارون آروم ) رایگان – نت پیانو

نت گیتار شاخه گل من نیومد (تبلچر برای دونوازی آهنگ نم نمای بارون آروم ) رایگان

نسخه های مختلف از این آهنگ جدید را برای شما نت نویسی و برای دانلود قرار داده این امیدواریم استفاده کنید و بهترین بهره را از این نت زیبا ببرید .

این نسخه برای اجرا با دو گیتار بصورت تبلچر گیتار نوشته شده است ملودی و همراهی کننده .

اگر نسخه های دیگر نت گیتار شاخه گل من نیومد از کسری زاهدی را برای گیتار و یا ساز های دیگر نیاز دارید از طریق ادامه مطلب و لینک هایی که قرار داده ایم می توانید نسخه های دیگر را نیز مشاهده کنید .

برای مشاهده ویدئوی اجرای این نت وی پی ان را روشن کنید زیرا ویدئو در یو تویب بارگزاری شده است و بدون وی پی ان نمیتوانید بخش اصلی آموزش را ببینید همچنین می توانید لینک زیر را کپی کنید و برای خودتان یا دوستانتان در واتساپ ارسال کنید که نیاز به وی پی ان نداشته باشد و در واتساپ ویدئو را تماشا کنید .

 اگر ویدئو رایگان را نمیبینید این لینک را کپی کنید و در واتساپ برای خودتان بفرستید

یا وی پی ان را روشن و این صفحه را دوباره رفرش کنید

%D9%86%D8%AA %DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1 %D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87 %DA%AF%D9%84 %D9%85%D9%86 %D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%AF %D8%AA%D8%A8%D9%84%DA%86%D8%B1 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D8%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C %D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF %D9%86%D9%85 %D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C %D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86 %D8%A2%D8%B1%D9%88%D9%85 %D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86 %D9%86%D8%AA %D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88 - نت گیتار شاخه گل من نیومد (تبلچر برای دونوازی آهنگ نم نمای بارون آروم ) رایگان - نت پیانو%D9%86%D8%AA %DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1 %D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87 %DA%AF%D9%84 %D9%85%D9%86 %D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%AF %D8%AA%D8%A8%D9%84%DA%86%D8%B1 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D8%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C %D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF %D9%86%D9%85 %D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C %D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86 %D8%A2%D8%B1%D9%88%D9%85 %D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86 %D9%86%D8%AA %D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88 - نت گیتار شاخه گل من نیومد (تبلچر برای دونوازی آهنگ نم نمای بارون آروم ) رایگان - نت پیانو%D9%86%D8%AA %DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1 %D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87 %DA%AF%D9%84 %D9%85%D9%86 %D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%AF %D8%AA%D8%A8%D9%84%DA%86%D8%B1 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D8%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C %D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF %D9%86%D9%85 %D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C %D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86 %D8%A2%D8%B1%D9%88%D9%85 %D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86 %D9%86%D8%AA %D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88 - نت گیتار شاخه گل من نیومد (تبلچر برای دونوازی آهنگ نم نمای بارون آروم ) رایگان - نت پیانو

youtu.be/mg65fLPcqy0

در ادامه نیز نسخه های دیگری از این نت زیبا را برای شما قرار خواهیم داد


ملودی گیتار نم نمای بارون آروم از کسری زاهدی

%D9%86%D8%AA %DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1 %D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87 %DA%AF%D9%84 %D9%85%D9%86 %D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%AF %D8%AA%D8%A8%D9%84%DA%86%D8%B1 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D8%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C %D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF %D9%86%D9%85 %D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C %D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86 %D8%A2%D8%B1%D9%88%D9%85 %D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86 %D9%86%D8%AA %D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88 - نت گیتار شاخه گل من نیومد (تبلچر برای دونوازی آهنگ نم نمای بارون آروم ) رایگان - نت پیانو

 1. آهنگساز : کسری زاهدی
 2. تنظیم ملودی گیتار : گروه نت دونی
 3. سطح اجرای نت متوسط
 4. تبلچر و آکورد
 5. ملودی نم نمای بارون کسری زاهدی
 6. شعر ترانمه زیر نت ها

جهت مشاهده نت گیتار شاخه گل من نیومد از کسری زاهدی اینجا کلیک کنید

در ادامه نسخه های مربوط به ساز های دیگر را مشاهده خواهید کرد


نت پیانو شاخه گل من نیومد کسری زاهدی

302 %D9%86%D8%AA %DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1 %D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87 %DA%AF%D9%84 %D9%85%D9%86 %D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%AF %D8%AA%D8%A8%D9%84%DA%86%D8%B1 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D8%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C %D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF %D9%86%D9%85 %D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C %D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86 %D8%A2%D8%B1%D9%88%D9%85 %D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86 %D9%86%D8%AA %D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88 - نت گیتار شاخه گل من نیومد (تبلچر برای دونوازی آهنگ نم نمای بارون آروم ) رایگان - نت پیانو

 1. نت نویسی شده توسط گروه نت دونی
 2. آهنگساز » کسری زاهدی
 3. نت پیانو
 4. سطح نت متوسط
 5. شعر نوشته شده زیر نت ها
 6. اجرای روان
 7. نت پیانو پاپ ایرانی
 8. #نت_پیانو #کسری_زاهدی #شاخه_گل_من_نیومد

توجه داشته باشید جهت سادگی هرجه بیشتر در اجرا متن آهنگ زیر نت های پیانو نوشته شده است .

جهت مشاهده نت پیانو نم نمای بارون آروم از کسری زاهدی اینجا کلیک کنید .


نت سنتور شاخه گل من نیومد از کسری زاهدی

640 %D9%86%D8%AA %DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1 %D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87 %DA%AF%D9%84 %D9%85%D9%86 %D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%AF %D8%AA%D8%A8%D9%84%DA%86%D8%B1 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D8%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C %D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF %D9%86%D9%85 %D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C %D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86 %D8%A2%D8%B1%D9%88%D9%85 %D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86 %D9%86%D8%AA %D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88 - نت گیتار شاخه گل من نیومد (تبلچر برای دونوازی آهنگ نم نمای بارون آروم ) رایگان - نت پیانو

 1. تنظیم نت سنتور : گروه نت دونی
 2. آهنگساز : کسری زاهدی
 3. شعر زیر نت ها نوشته شده است
 4. سطح نت متوسط
 5. قابل اجرا با انواع ساز های موسیقی
 6. نت سنتور پاپ ایرانی
 7. #نت_سنتور #کسری_زاهدی #نت_پاپ_ایرانی_برای_سنتور

جهت دانلود نت سنتور شاخه گل من از کسری زاهدی اینجا کلیک کنید .


نسخه های دیگری از این نت هم در وب سایت موجود از که بدلیل از حوصله خارج نشدن مطلب در این قسمت ذکر نکردم در صورتی که نت را برای ساز های دیگر نیاز دارید به وب سایت نت دونی مراجعه کنید و در بخش جستجوی سایت نام نت را سرچ کنید نسخه های مختلف این نت برای شما ظاهر خواهد شد .


متن اهنگ شاخه گل من نیومد کسری زاهدی

متن آهنگ شاخه گل من  کسری زاهدی

نم نمای بارون آروم توی خیابون اومد
شاخه گل من نیومد سایه بونم آسمون شد ..
ماه آسمون در اومد شاخ گل من نیومد
وای همه ی گل ها میدونن تو نیای بهار نمیشه..
باغ آرزوی قلبم بی تو لاله زار نمیشه
همه ی گل ها میدونن تو نیای بهار نمیشه..
باغ آرزوی قلبم بی تو لاله زار نمیشه
نم نمای بارون آروم توی خیابون اومد ..
شاخه گل من نیومد
سایه بونم آسمون شد ماه آسمون در اومد..

شاخ گل من نیومد
باز شکستم نشستم دل و دیوونه کردم..
رو دوش جدایی دوباره خونه کردم
من خودم دنیای دردم دنیای دردم..
رو بوم خیالم دوباره سایه دیدم
یه گلدون شقایق براش از باغچه چیدم..
درد این عشق و کشیدم درد این عشق و کشیدم
وای همه ی گل ها میدونن تو نیای بهار نمیشه ..
باغ آرزوی قلبم بی تو لاله زار نمیشه
همه ی گل ها میدونن تو نیای بهار نمیشه..
باغ آرزوی قلبم بی تو لاله زار نمیشه

کسری زاهدی شاخه گل من نیومد

نوشته نت گیتار شاخه گل من نیومد (تبلچر برای دونوازی آهنگ نم نمای بارون آروم ) رایگان اولین بار در نت کده پدیدار شد.

نت گیتار شاخه گل من نیومد (تبلچر برای دونوازی آهنگ نم نمای بارون آروم ) رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A