سرخط خبرها

بایگانی برچسب: نت آهنگ های ویولن

نت آهنگ دو ضربی بیات ترک حسین دهلوی برای سازهای زهی ، نی ، تار و عود برای ویولن به آهنگسازی ابوالحسن صبا و تنظیم عقیل حدودی

نت آهنگ دو ضربی بیات ترک حسین دهلوی برای سازهای زهی ، نی ، تار و عود برای ویولن به آهنگسازی ابوالحسن صبا و تنظیم عقیل حدودی

نت ویولن دو ضربی بیات ترک حسین دهلوی برای سازهای زهی ، نی ، تار و عود با آهنگسازی ابوالحسن صبا و تنظیم عقیل حدودی در 21 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده …

ادامه نوشته »

نت آهنگ خواهر هویار برای ویولن به آهنگسازی هادی زینتی و تنظیم النا یوسفی

نت آهنگ خواهر هویار برای ویولن به آهنگسازی هادی زینتی و تنظیم النا یوسفی

نت ویولن خواهر هویار با آهنگسازی هادی زینتی و تنظیم النا یوسفی در 2 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ خواهر هویار برای ویولن به آهنگسازی هادی زینتی و تنظیم …

ادامه نوشته »

نت آهنگ کویر علی دانیال برای ویولن به آهنگسازی علی دانیال و تنظیم النا یوسفی

نت آهنگ کویر علی دانیال برای ویولن به آهنگسازی علی دانیال و تنظیم النا یوسفی

نت ویولن کویر علی دانیال با آهنگسازی علی دانیال و تنظیم النا یوسفی در 2 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ کویر علی دانیال برای ویولن به آهنگسازی علی دانیال …

ادامه نوشته »

نت آهنگ هوار هوار فتانه برای ویولن به آهنگسازی جمشید شیبانی و تنظیم النا یوسفی

نت آهنگ هوار هوار فتانه برای ویولن به آهنگسازی جمشید شیبانی و تنظیم النا یوسفی

نت ویولن هوار هوار فتانه با آهنگسازی جمشید شیبانی و تنظیم النا یوسفی در 3 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ هوار هوار فتانه برای ویولن به آهنگسازی جمشید شیبانی …

ادامه نوشته »

نت آهنگ گل سرخ وحشی علی دانیال برای ویولن به آهنگسازی علی دانیال و تنظیم النا یوسفی

نت آهنگ گل سرخ وحشی علی دانیال برای ویولن به آهنگسازی علی دانیال و تنظیم النا یوسفی

نت ویولن گل سرخ وحشی علی دانیال با آهنگسازی علی دانیال و تنظیم النا یوسفی در 3 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ گل سرخ وحشی علی دانیال برای ویولن …

ادامه نوشته »

نت آهنگ قطره شبنم علی دانیال برای ویولن به آهنگسازی علی دانیال و تنظیم النا یوسفی

نت آهنگ قطره شبنم علی دانیال برای ویولن به آهنگسازی علی دانیال و تنظیم النا یوسفی

نت ویولن قطره شبنم علی دانیال با آهنگسازی علی دانیال و تنظیم النا یوسفی در 2 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ قطره شبنم علی دانیال برای ویولن به آهنگسازی …

ادامه نوشته »

نت آهنگ دل ساده علی دانیال برای ویولن به آهنگسازی علی دانیال و تنظیم النا یوسفی

نت آهنگ دل ساده علی دانیال برای ویولن به آهنگسازی علی دانیال و تنظیم النا یوسفی

نت ویولن دل ساده علی دانیال با آهنگسازی علی دانیال و تنظیم النا یوسفی در 4 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ دل ساده علی دانیال برای ویولن به آهنگسازی …

ادامه نوشته »

نت آهنگ چشمای تو علی دانیال برای ویولن به آهنگسازی علی دانیال و تنظیم النا یوسفی

نت آهنگ چشمای تو علی دانیال برای ویولن به آهنگسازی علی دانیال و تنظیم النا یوسفی

نت ویولن چشمای تو علی دانیال با آهنگسازی علی دانیال و تنظیم النا یوسفی در 2 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ چشمای تو علی دانیال برای ویولن به آهنگسازی …

ادامه نوشته »

نت آهنگ برو بابا دلت خوشه علی دانیال برای ویولن به آهنگسازی علی دانیال و تنظیم النا یوسفی

نت آهنگ برو بابا دلت خوشه علی دانیال برای ویولن به آهنگسازی علی دانیال و تنظیم النا یوسفی

نت ویولن برو بابا دلت خوشه علی دانیال با آهنگسازی علی دانیال و تنظیم النا یوسفی در 2 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ برو بابا دلت خوشه علی دانیال …

ادامه نوشته »

نت آهنگ به والله که تکی تو هویار برای ویولن به آهنگسازی هادی زینتی و تنظیم النا یوسفی

نت آهنگ به والله که تکی تو هویار برای ویولن به آهنگسازی هادی زینتی و تنظیم النا یوسفی

نت ویولن به والله که تکی تو هویار با آهنگسازی هادی زینتی و تنظیم النا یوسفی در 2 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ به والله که تکی تو هویار …

ادامه نوشته »