سرخط خبرها

بایگانی برچسب: نت گیتار

نت آهنگ به والله که تکی تو هویار و برای گیتار به آهنگسازی هادی زینتی و تنظیم النا یوسفی

نت آهنگ به والله که تکی تو هویار و برای گیتار به آهنگسازی هادی زینتی و تنظیم النا یوسفی

نت گیتار به والله که تکی تو هویار و با آهنگسازی هادی زینتی و تنظیم النا یوسفی در 6 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ به والله که تکی تو …

ادامه نوشته »

نت آهنگ قسم نخور علی دانیال و برای گیتار به آهنگسازی علی دانیال و تنظیم گروه نت دونی

نت آهنگ قسم نخور علی دانیال و برای گیتار به آهنگسازی علی دانیال و تنظیم گروه نت دونی

نت گیتار قسم نخور علی دانیال و با آهنگسازی علی دانیال و تنظیم گروه نت دونی در 5 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ قسم نخور علی دانیال و برای …

ادامه نوشته »

نت آهنگ سراب هایده و برای گیتار به آهنگسازی صادق نوجوکی و تنظیم گروه نت دونی

نت آهنگ سراب هایده و برای گیتار به آهنگسازی صادق نوجوکی و تنظیم گروه نت دونی

نت گیتار سراب هایده و با آهنگسازی صادق نوجوکی و تنظیم گروه نت دونی در 4 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ سراب هایده و برای گیتار به آهنگسازی صادق …

ادامه نوشته »

نت آهنگ رفیق ایرج مهدیان و برای گیتار به آهنگسازی ایرج مهدیان و تنظیم گروه نت دونی

نت آهنگ رفیق ایرج مهدیان و برای گیتار به آهنگسازی ایرج مهدیان و تنظیم گروه نت دونی

نت گیتار رفیق ایرج مهدیان و با آهنگسازی ایرج مهدیان و تنظیم گروه نت دونی در 3 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ رفیق ایرج مهدیان و برای گیتار به …

ادامه نوشته »

نت آهنگ میخرم نازتو وحید امیری و برای گیتار به آهنگسازی ایمان تیموریان و تنظیم گروه نت دونی

نت آهنگ میخرم نازتو وحید امیری و برای گیتار به آهنگسازی ایمان تیموریان و تنظیم گروه نت دونی

نت گیتار میخرم نازتو وحید امیری و با آهنگسازی ایمان تیموریان و تنظیم گروه نت دونی در 4 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ میخرم نازتو وحید امیری و برای …

ادامه نوشته »

نت آهنگ میخرم نازتو وحید امیری و برای گیتار به آهنگسازی ایمان تیموریان و تنظیم گروه نت دونی

نت آهنگ میخرم نازتو وحید امیری و برای گیتار به آهنگسازی ایمان تیموریان و تنظیم گروه نت دونی

نت گیتار میخرم نازتو وحید امیری و با آهنگسازی ایمان تیموریان و تنظیم گروه نت دونی در 4 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ میخرم نازتو وحید امیری و برای …

ادامه نوشته »

نت آهنگ مهربون من هایده و برای گیتار به آهنگسازی فریدون خشنود و تنظیم گروه نت دونی

نت آهنگ مهربون من هایده و برای گیتار به آهنگسازی فریدون خشنود و تنظیم گروه نت دونی

نت گیتار مهربون من هایده و با آهنگسازی فریدون خشنود و تنظیم گروه نت دونی در 4 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ مهربون من هایده و برای گیتار به …

ادامه نوشته »

نت آهنگ آرامش بهنام صفوی و برای گیتار به آهنگسازی بهنام صفوی و تنظیم ترنم عزتی

نت آهنگ آرامش بهنام صفوی و برای گیتار به آهنگسازی بهنام صفوی و تنظیم ترنم عزتی

نت گیتار آرامش بهنام صفوی و با آهنگسازی بهنام صفوی و تنظیم ترنم عزتی در 6 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ آرامش بهنام صفوی و برای گیتار به آهنگسازی …

ادامه نوشته »

نت آهنگ سر به هوا هایده و برای گیتار به آهنگسازی جهانبخش پازوکی و تنظیم ترنم عزتی

نت آهنگ سر به هوا هایده و برای گیتار به آهنگسازی جهانبخش پازوکی و تنظیم ترنم عزتی

نت گیتار سر به هوا هایده و با آهنگسازی جهانبخش پازوکی و تنظیم ترنم عزتی در 5 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ سر به هوا هایده و برای گیتار …

ادامه نوشته »

نت آهنگ زیبای من ایوان بند و برای گیتار به آهنگسازی گروه ایوان بند و تنظیم ترنم عزتی

نت آهنگ زیبای من ایوان بند و برای گیتار به آهنگسازی گروه ایوان بند و تنظیم ترنم عزتی

نت گیتار زیبای من ایوان بند و با آهنگسازی گروه ایوان بند و تنظیم ترنم عزتی در 4 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ زیبای من ایوان بند و برای …

ادامه نوشته »