سرخط خبرها

بایگانی برچسب: نت گیتار

نت آهنگ شهر ما داریوش یادمه اون قدیما و برای گیتار به آهنگسازی داریوش اقبالی و تنظیم گروه نت دونی

نت آهنگ شهر ما داریوش یادمه اون قدیما و برای گیتار به آهنگسازی داریوش اقبالی و تنظیم گروه نت دونی

نت گیتار شهر ما داریوش یادمه اون قدیما و با آهنگسازی داریوش اقبالی و تنظیم گروه نت دونی در 3 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ شهر ما داریوش یادمه …

ادامه نوشته »

نت آهنگ شهر خردمند محمد معتمدی و برای گیتار به آهنگسازی افشین عزیزی و تنظیم گروه نت دونی

نت آهنگ شهر خردمند محمد معتمدی و برای گیتار به آهنگسازی افشین عزیزی و تنظیم گروه نت دونی

نت گیتار شهر خردمند محمد معتمدی و با آهنگسازی افشین عزیزی و تنظیم گروه نت دونی در 6 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ شهر خردمند محمد معتمدی و برای …

ادامه نوشته »

نت آهنگ شب که نسیم می وزد محمد معتمدی و برای گیتار به آهنگسازی محمد معتمدی و تنظیم گروه نت دونی

نت آهنگ شب که نسیم می وزد محمد معتمدی و برای گیتار به آهنگسازی محمد معتمدی و تنظیم گروه نت دونی

نت گیتار شب که نسیم می وزد محمد معتمدی و با آهنگسازی محمد معتمدی و تنظیم گروه نت دونی در 5 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ شب که نسیم …

ادامه نوشته »

نت آهنگ مژده باران محمد معتمدی و برای گیتار به آهنگسازی عماد توحیدی و تنظیم گروه نت دونی

نت آهنگ مژده باران محمد معتمدی و برای گیتار به آهنگسازی عماد توحیدی و تنظیم گروه نت دونی

نت گیتار مژده باران محمد معتمدی و با آهنگسازی عماد توحیدی و تنظیم گروه نت دونی در 6 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ مژده باران محمد معتمدی و برای …

ادامه نوشته »

نت آهنگ هزار آرزو محمد معتمدی و برای گیتار به آهنگسازی عماد توحیدی و تنظیم گروه نت دونی

نت آهنگ هزار آرزو محمد معتمدی و برای گیتار به آهنگسازی عماد توحیدی و تنظیم گروه نت دونی

نت گیتار هزار آرزو محمد معتمدی و با آهنگسازی عماد توحیدی و تنظیم گروه نت دونی در 4 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ هزار آرزو محمد معتمدی و برای …

ادامه نوشته »

نت آهنگ حجاب چهره جان داریوش و برای گیتار به آهنگسازی فرزین فرهادی و تنظیم گروه نت دونی

نت آهنگ حجاب چهره جان داریوش و برای گیتار به آهنگسازی فرزین فرهادی و تنظیم گروه نت دونی

نت گیتار حجاب چهره جان داریوش و با آهنگسازی فرزین فرهادی و تنظیم گروه نت دونی در 4 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ حجاب چهره جان داریوش و برای …

ادامه نوشته »

نت آهنگ همیشه یکی هست محمد معتمدی و برای گیتار به آهنگسازی افشین عزیزی و تنظیم گروه نت دونی

نت آهنگ همیشه یکی هست محمد معتمدی و برای گیتار به آهنگسازی افشین عزیزی و تنظیم گروه نت دونی

نت گیتار همیشه یکی هست محمد معتمدی و با آهنگسازی افشین عزیزی و تنظیم گروه نت دونی در 5 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ همیشه یکی هست محمد معتمدی …

ادامه نوشته »

نت آهنگ گل بیتا داریوش و برای گیتار به آهنگسازی صادق نوجوکی و تنظیم گروه نت دونی

نت آهنگ گل بیتا داریوش و برای گیتار به آهنگسازی صادق نوجوکی و تنظیم گروه نت دونی

نت گیتار گل بیتا داریوش و با آهنگسازی صادق نوجوکی و تنظیم گروه نت دونی در 5 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ گل بیتا داریوش و برای گیتار به …

ادامه نوشته »

نت آهنگ قهرمانان وطن داریوش و برای گیتار به آهنگسازی شوبرت آواکیان و تنظیم گروه نت دونی

نت آهنگ قهرمانان وطن داریوش و برای گیتار به آهنگسازی شوبرت آواکیان و تنظیم گروه نت دونی

نت گیتار قهرمانان وطن داریوش و با آهنگسازی شوبرت آواکیان و تنظیم گروه نت دونی در 5 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ قهرمانان وطن داریوش و برای گیتار به …

ادامه نوشته »

نت آهنگ قاب آه محمد معتمدی و برای گیتار به آهنگسازی امیرحسین سمیعی و تنظیم گروه نت دونی

نت آهنگ قاب آه محمد معتمدی و برای گیتار به آهنگسازی امیرحسین سمیعی و تنظیم گروه نت دونی

نت گیتار قاب آه محمد معتمدی و با آهنگسازی امیرحسین سمیعی و تنظیم گروه نت دونی در 4 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ قاب آه محمد معتمدی و برای …

ادامه نوشته »