سرخط خبرها

نت های سنتور

نت آهنگ تهران سیاوش قمیشی برای سنتور به آهنگسازی سیاوش قمیشی و تنظیم ترنم عزتی

نت آهنگ تهران سیاوش قمیشی برای سنتور به آهنگسازی سیاوش قمیشی و تنظیم ترنم عزتی

نت سنتور تهران سیاوش قمیشی با آهنگسازی سیاوش قمیشی و تنظیم ترنم عزتی در 4 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ تهران سیاوش قمیشی برای سنتور به آهنگسازی سیاوش قمیشی …

ادامه نوشته »

نت آهنگ توهم میثم ابراهیمی برای سنتور به آهنگسازی میثم ابراهیمی و تنظیم ترنم عزتی

نت آهنگ توهم میثم ابراهیمی برای سنتور به آهنگسازی میثم ابراهیمی و تنظیم ترنم عزتی

نت سنتور توهم میثم ابراهیمی با آهنگسازی میثم ابراهیمی و تنظیم ترنم عزتی در 2 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ توهم میثم ابراهیمی برای سنتور به آهنگسازی میثم ابراهیمی …

ادامه نوشته »

نت آهنگ ترس میثم ابراهیمی برای سنتور به آهنگسازی آرش عدل پرور و تنظیم ترنم عزتی

نت آهنگ ترس میثم ابراهیمی برای سنتور به آهنگسازی آرش عدل پرور و تنظیم ترنم عزتی

نت سنتور ترس میثم ابراهیمی با آهنگسازی آرش عدل پرور و تنظیم ترنم عزتی در 3 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ ترس میثم ابراهیمی برای سنتور به آهنگسازی آرش …

ادامه نوشته »

نت آهنگ ستاره سیاوش قمیشی آلبوم سرگذشت برای سنتور به آهنگسازی سیاوش قمیشی و تنظیم ترنم عزتی

نت آهنگ ستاره سیاوش قمیشی آلبوم سرگذشت برای سنتور به آهنگسازی سیاوش قمیشی و تنظیم ترنم عزتی

نت سنتور ستاره سیاوش قمیشی آلبوم سرگذشت با آهنگسازی سیاوش قمیشی و تنظیم ترنم عزتی در 3 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ ستاره سیاوش قمیشی آلبوم سرگذشت برای سنتور …

ادامه نوشته »

نت آهنگ رنگین کمون محمدرضا عیوضی برای سنتور به آهنگسازی محمدرضا عیوضی و تنظیم ترنم عزتی

نت آهنگ رنگین کمون محمدرضا عیوضی برای سنتور به آهنگسازی محمدرضا عیوضی و تنظیم ترنم عزتی

نت سنتور رنگین کمون محمدرضا عیوضی با آهنگسازی محمدرضا عیوضی و تنظیم ترنم عزتی در 2 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ رنگین کمون محمدرضا عیوضی برای سنتور به آهنگسازی …

ادامه نوشته »

نت آهنگ نیمه من حامد همایون برای سنتور به آهنگسازی آصف آریا و تنظیم ترنم عزتی

نت آهنگ نیمه من حامد همایون برای سنتور به آهنگسازی آصف آریا و تنظیم ترنم عزتی

نت سنتور نیمه من حامد همایون با آهنگسازی آصف آریا و تنظیم ترنم عزتی در 3 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ نیمه من حامد همایون برای سنتور به آهنگسازی …

ادامه نوشته »

نت آهنگ ناری ناری علیرضا روزگار برای سنتور به آهنگسازی علیرضا روزگار و تنظیم ترنم عزتی

نت آهنگ ناری ناری علیرضا روزگار برای سنتور به آهنگسازی علیرضا روزگار و تنظیم ترنم عزتی

نت سنتور ناری ناری علیرضا روزگار با آهنگسازی علیرضا روزگار و تنظیم ترنم عزتی در 4 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ ناری ناری علیرضا روزگار برای سنتور به آهنگسازی …

ادامه نوشته »

نت آهنگ ناردون علی ابراهیمی برای سنتور به آهنگسازی علی ابراهیمی و تنظیم ترنم عزتی

نت آهنگ ناردون علی ابراهیمی برای سنتور به آهنگسازی علی ابراهیمی و تنظیم ترنم عزتی

نت سنتور ناردون علی ابراهیمی با آهنگسازی علی ابراهیمی و تنظیم ترنم عزتی در 3 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ ناردون علی ابراهیمی برای سنتور به آهنگسازی علی ابراهیمی …

ادامه نوشته »

نت آهنگ محبت سیاوش قمیشی برای سنتور به آهنگسازی سیاوش قمیشی و تنظیم ترنم عزتی

نت آهنگ محبت سیاوش قمیشی برای سنتور به آهنگسازی سیاوش قمیشی و تنظیم ترنم عزتی

نت سنتور محبت سیاوش قمیشی با آهنگسازی سیاوش قمیشی و تنظیم ترنم عزتی در 3 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ محبت سیاوش قمیشی برای سنتور به آهنگسازی سیاوش قمیشی …

ادامه نوشته »

نت آهنگ میروم حامد همایون برای سنتور به آهنگسازی حامد همایون و تنظیم ترنم عزتی

نت آهنگ میروم حامد همایون برای سنتور به آهنگسازی حامد همایون و تنظیم ترنم عزتی

نت سنتور میروم حامد همایون با آهنگسازی حامد همایون و تنظیم ترنم عزتی در 3 صفحه با فرمت PDF برای نوازندگان متوسط جهت دانلود از سایت آماده و در ادامه می توانید پیش نمایش نت و فایل صوتی را مشاهده فرمایید نت آهنگ میروم حامد همایون برای سنتور به آهنگسازی حامد همایون …

ادامه نوشته »